รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรงส่งมอบทรายอะเบทให้แก่ รพ.สต.ขุนละคร

อบต.สำโรงส่งมอบทรายอะเบทให้แก่ รพ.สต.ขุนละคร   จำนวน 6 ถัง รวม 7,500 ซอง  ตามบันทึกความร่วมมือป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขโรคไข้เลือดออก  ประจำปี2565  เพื่อนำไปรณรงค์ใช้ในสถานที่ หน่วยงานและครัวเรือนในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านต่อไป

ร่วมด้วยช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายกันนะคะ
อัพเดทเมื่อ : 18-05-2022 10:14:28


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology