รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรงเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด 19

วันที่ 6️⃣ พฤษภาคม 2565
อบต.สำโรงเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด 19 ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. อสม. ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง ตามมาตรการและการจัดการองค์กร ประจำสัปดาห์ รวมจำนวน 35คน ⏭ผลปรากฎไม่พบผู้ติดเชื้อ
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.นางเหริญ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ </div><div style=อัพเดทเมื่อ : 06-05-2022 14:06:31


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology