รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนเมษายน 2565 “บ้าน วัด โรงเรียน”

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนเมษายน 2565 “บ้าน วัด โรงเรียน” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ วัดมะค่า โดย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

>การถวายเครื่องไทยทาน
>การรับฟังธรรมเทศนา
>การบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน

#เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาไปพร้อมกัน
อัพเดทเมื่อ : 29-04-2022 15:42:20


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology