รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรง ตั้งด่านจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

จุดตรวจ/บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 บริเวณอาคารกู้ชีพ หน้าที่ทำการ อบต.สำโรง

เกิดเหตุฉุกเฉิน มีข้อสอบถาม/เสนอแนะอบต.สำโรง ยินดีให้บริการ
สำนักงาน อบต. โทร. 044-009860
ทีมป้องกันฯ โทร. 06-2990-6450
ทีมกู้ชีพ โทร. 061-674-6546
ทีมกู้ภัย โทร. 081-064-6073
อัพเดทเมื่อ : 17-04-2022 09:20:33


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology