รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การประชุมราชการ “แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19)”

การประชุมราชการ “แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19)”  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง  เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่  แนวทางปฏิบัติทางสาธารณสุข  การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบราชการ  และรับฟังความคิดเห็นในการบริการประชาชนให้เข้าถึงการช่วยเหลือโดยเร็วแบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน  โดย  อบต.สำโรง  ร่วมกับ รพ.สต.ขุนละคร  ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่  สภา อบต.สำโรง  อสม.

อัพเดทเมื่อ : 01-04-2022 15:22:16


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology