รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมสนับสนุนน้ำบริโภค-อุปโภค บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9

กิจกรรมสนับสนุนน้ำบริโภค-อุปโภค  บ้านโกรกละลาย  หมู่ที่ 9  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  โดยกลุ่มงานป้องกันฯ  อบต.สำโรง

อัพเดทเมื่อ : 31-03-2022 14:55:09


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology