รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตร “การจัดดอกไม้สด”อบจ.นครราชสีมาร่วมกับอบต.สำโรง

ภาพกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริม  หลักสูตร “การจัดดอกไม้สด”  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  ณ  วัดเทพมงคล  กลุ่มเป้าหมายจากพี่น้องประชาชนตำบลสำโรง 10 หมู่บ้าน  รวม 80 คน

อัพเดทเมื่อ : 28-03-2022 09:56:47


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology