รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรงเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรงและ การตรวจคัดกรองผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อภายในตำบลสำโรง

วันที่ 23 มีนาคม 2565  

อบต.สำโรงเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง ตามมาตรการและการจัดการองค์กร ประจำสัปดาห์(วันที่ 21-25มีนาคม 2565) ไม่พบผู้ติดเชื้อ

และ การตรวจคัดกรองผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อภายในตำบลสำโรง จำนวน 77 คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 20 คน

โดย เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.นางเหริญ และ อสม.บ้านสำโรง
อัพเดทเมื่อ : 23-03-2022 13:56:09


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology