รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง ตามมาตรการและการจัดการองค์กร

กิจกรรมตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง  ตามมาตรการและการจัดการองค์กร  ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มีนาคม 2565  (มีผลเป็นลบทุกคน)

อัพเดทเมื่อ : 06-03-2022 14:41:21


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology