รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค บ้านขุนละคร หมู่ที่ 7

การสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค บ้านขุนละคร หมู่ที่ 7 จำนวน 20 หลังคาเรือน ในวันที่ 28 ก.พ. 2565

โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สำโรง

อัพเดทเมื่อ : 28-02-2022 16:19:53


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology