รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง  ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ  ธนาคารขยะรีไซเคิล  ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อัพเดทเมื่อ : 25-01-2022 10:17:06


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology