รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

เจ้าหน้าที่กูัชีพตำบลสำโรง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

เจ้าหน้าที่กูัชีพตำบลสำโรง  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน นำส่งผู้ป่วยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงตำบลสำโรง เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปักธงชัย

อัพเดทเมื่อ : 02-01-2022 14:35:24


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology