รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ตรวจคัดกรองผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 อบต.สำโรง ร่วมกับ สสอ.ปักธงชัย รพ.สต.ขุนละคร และ รพ.สน.นางเหริญ ตรวจคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน ศพด. เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อจากผู้ปกครองผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อัพเดทเมื่อ : 07-01-2022 14:20:11


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology