รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟู ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลสำโรง

  เมื่อวันที่28 - 29 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง คณะผู้บริหาร สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ ในพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 13-01-2021 15:47:42


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology