รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 E-servive
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การประเมิน ITA
 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสำโรงโดยการนำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง LTC วันที่ 13-14 มกราคม 2564 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-01-2021 15:47:42


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology