รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน พ.ศ.2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ต.สำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน  พ.ศ.2563

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ต.สำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 17-09-2020 15:15:09


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology