รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ทำการพ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่สำโรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพนทราย

วันที่ 30 มิถุนายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ได้ทำการพ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่สำโรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพนทราย

อัพเดทเมื่อ : 08-07-2020 12:00:57


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology