รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ทำการพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า ต.สำโรง อ.ปักธงชัย ตามมาตรการ 0-3-7 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ได้ทำการพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 4  บ้านมะค่า  ต.สำโรง อ.ปักธงชัย  ตามมาตรการ 0-3-7   

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก

อัพเดทเมื่อ : 07-07-2020 12:00:06


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology