รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ทุกหมู่บ้าน

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และผู้นำชุมชน อสม. ได้ออกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ทุกหมู่บ้าน

อัพเดทเมื่อ : 07-04-2020 09:22:38


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology