รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 

ครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่  19  มีนาคม  2563    จัดทำโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อัพเดทเมื่อ : 24-03-2020 12:17:44


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology