รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าและการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่  12  มีนาคม  2563    จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน  โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าและการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 12:14:43


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology