รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

จิตอาสาพระราชทาน อ.ปักธงชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองนครราชสีมา Big Cleaning Day

จิตอาสาพระราชทาน อ.ปักธงชัย    ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองนครราชสีมา  Big Cleaning Day      
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 14-02-2020 14:08:26


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology