รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสำโรง รุ่นที่ 2 ปี 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุ    โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสำโรง  รุ่นที่ 2  ปี 2562

โดย นายประเทือง   ภักเกษม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง    วันที่  10  ตุลาคม 2562

อัพเดทเมื่อ : 10-03-2020 09:42:38


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology