รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ทำหมันล้านตัวทั่วไทย)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ทำหมันล้านตัวทั่วไทย)

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับ งานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

อัพเดทเมื่อ : 21-07-2014 09:12:43


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology