รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

RUN FOR LIGHT ณ ปักธงชัย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

RUN  FOR  LIGHT  ณ ปักธงชัย   เดิน-วิ่ง  เพื่อสุขภาพ

วันที่  11  กันยายน 2562  

ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองเมืองปัก    

อัพเดทเมื่อ : 11-09-2019 14:08:24


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology