รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยธรรมชาติต่างๆ ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยธรรมชาติต่างๆ ประจำปี 2562

ให้กับ   อปพร. ต.สำโรง วันที่  10 กันยายน 2562     

อัพเดทเมื่อ : 10-09-2019 13:57:14


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology