รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสำโรง

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสำโรง

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ของตำบลสำโรง

วันที่ 15 -21 คตุลาคม 2556 ณ พื้นที่ ตำบลสำโรง 10 หมู่บ้านของตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 30-10-2013 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology