รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อัพเดทเมื่อ : 04-07-2019 14:47:10


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology