รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

วันที่ 24 เมษายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งมีศึกษาดูงาน เรื่องหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันที่  24  เมษายน  2562  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  เทศบาลตำบลวังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งมีศึกษาดูงาน เรื่องหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อัพเดทเมื่อ : 26-04-2019 15:45:33


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology