รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การจัดเสวนา (ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

การจัดเสวนา (ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2557 ณ พื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 01-07-2014 10:16:53


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology