รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น

พนังงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี

อัพเดทเมื่อ : 03-01-2019 15:15:15


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology