รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

การประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 03-06-2014 09:17:24


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology