รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (การส่งเสริมสุขภาพจิต)

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (การส่งเสริมสุขภาพจิต) โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสำโรงได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สำโรง
ในวันที่ 25 กันยายน 2561

อัพเดทเมื่อ : 26-09-2018 16:48:27


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology