รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

ณ วัดเทพมงคล และพื้นที่ตำบลสำโรง ทั้ง 10 หมู่บ้าน

อัพเดทเมื่อ : 07-07-2018 11:20:42


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology