รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 

ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 25-05-2018 11:18:57


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology