รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดหวานลดเค็มน้ำหนัก 3 ล้านกิโล 3 ปี

โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดหวานลดเค็มน้ำหนัก 3 ล้านกิโล 3 ปี

อัพเดทเมื่อ : 17-10-2017 10:53:35


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology