รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนังงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ พนังงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2560

อัพเดทเมื่อ : 13-03-2017 10:35:54


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology