รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 และรับฟังความคิดเห็นในการทำแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562)

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 และรับฟังความคิดเห็นในการทำแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 02-03-2016 11:38:33


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology