รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการและนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการและนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนประจำปี 2558
วันที่ 10 กรกฏาคม 2558
ณ โกล์ดเมาท์เทนวังน้ำเขียวรีสอร์ท ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 14-08-2015 08:46:49


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology