รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามสัญที่ 2 ประจำปี 2558

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามสัญที่ 2 ประจำปี 2558

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เพิ่มพิจารณาร่างแผนพัมนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

อัพเดทเมื่อ : 29-06-2015 08:50:44


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology