รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565

กิจกรรมฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลาย
เมื่อวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565
พื้นที่หมู่บ้านโพนทราย , โพนทรายใต้
พื้นที่หมู่บ้านขุนละคร , โคกขุนละคร
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.062-990-6450 หรือ 087-251-9600
อัพเดทเมื่อ : 24-06-2022 14:13:46


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology