รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565

กิจกรรมออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565
หมู่ที่ 2️⃣ บ้านขุนละคร ณ ศาลาประชาคม
มีผู้รับบริการและยื่นชำระภาษี จำนวน 28 คน
อัพเดทเมื่อ : 19-04-2022 14:37:28


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology