รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรงร่วมกับอบต.สะแกราช ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบแนวเขต

ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลสำโรง ร่วมกับผู้นำตำบลครบุรีและผู้นำตำบลสะแกราช ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบแนวเขตเพื่อความชัดเจนของพื้นที่ตำบลสำโรง

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 11:18:47


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology