รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชนตำบลสำโรง ประจำปี 2563 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ต.สำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชนตำบลสำโรง ประจำปี 2563  วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ต.สำโรง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 21-09-2020 15:18:20


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology