รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน ต.สำโรง การทำขนมต้ม การทำซูชิ การทำกระยาสารท

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน ต.สำโรง การทำขนมต้ม การทำซูชิ การทำกระยาสารท

   26  สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับ กศน.อำเภอปักธงชัย พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา  สนับสนุนงบประมาณ


อัพเดทเมื่อ : 26-08-2019 13:18:37


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology