รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
อัพเดทเมื่อ : 25-06-2019 14:43:52


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology