รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง (วัดใหม่สำโรง) ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สำโรง

อัพเดทเมื่อ : 27-09-2018 09:53:31


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology