รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2557 การอบรมให้ความรู้เรื่องการฉีดพ่นเคมี (หมอกควัน)

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2557 การอบรมให้ความรู้เรื่องการฉีดพ่นเคมี (หมอกควัน)

 กำจัดยุงลาย  วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนละคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อัพเดทเมื่อ : 30-05-2014 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology